Use code RED14 to SAVE 14%

VEELGESTELDE VRAGEN

V: Wat is koud geperst sap?

A: Koude persing is een procedé waarbij door middel van een hydraulische pers onder hoge druk sap uit verse groenten, fruit en kruiden wordt geperst. Dit sap heeft een uitzonderlijk hoge voedingswaarde. Bij JUS JUS worden al onze verse ingrediënten geperst met perstoestellen van de hoogste kwaliteit. De hydraulische methode zorgt voor een minimale vermenging van lucht met het sap : zo verkrijgen we een product dat veel trager oxideert dan conventionele sapjes. De enorme kracht die door onze hydraulische persen wordt uitgeoefend, onttrek traag en volledig al het natuurlijke fruitsuiker, de vitaminen, mineralen, enzymen en andere vitale elementen aan onze groenten, fruit en verse kruiden. Koude persing is de enige methode die je toelaat om vers geperst sap te bottelen en het gedurende 4 dagen te bewaren zonder verlies van smaak, voedingswaarde of kleur, hoewel het vrij is van toevoegingen en geen houdbaarheidsprocedé heeft ondergaan.

V: Waarin verschilt het JUS JUS-sap van de gangbare sappen die je in de winkel of in een sapjesbar koopt of die je thuis maakt?

Sapjes die verkocht worden in de supermarkt zijn allemaal behandeld om langer houdbaar te zijn. De houdbaarheid wordt met name artificieel verlengd door verhitting of pasteurisatie en door de toevoeging van chemische bewaarmiddelen. JUS JUS is onbewerkt, rauw en niet gepasteuriseerd : het zijn sapmengelingen zonder toevoegingen, bewaarmiddelen, pesticiden, herbiciden of fungiciden.

Het sap dat je thuis perst of koopt in een gewone sapjesbar is gemaakt met centrifugale of roterende persen. Dit zijn significant snellere verwerkingsmethodes, die echter een sap afleveren met minder voedingswaarde. Vermits het mes in een centrifugale pers op hoge snelheid ronddraait, wordt er veel warmte opgewekt. De warmte oxideert en vernietigt snel de nutriënten die natuurlijk aanwezig zijn in volwaardige groenten en fruit. Sap geperst in een sapjesbar of thuis, moet dan ook onmiddellijk geconsumeerd worden, omdat het razendsnel zijn natuurlijke kwaliteiten verliest.

V: Wat is pasteurisatie en waarom is JUS JUS niet gepasteuriseerd?

Gepasteuriseerd sap is verhit op een hoge temperatuur. Bijna 99 % van alle sappen verkocht in de Europese Unie worden gepasteuriseerd, omdat het de houdbaarheid verlengd en daardoor meer kosteneffectief is. Helaas doodt het pasteurisatieproces alle vitale rauwe vitamines, mineralen en enzymen, waardoor het meeste sap geen natuurlijke voedingswaarde meer heeft en dus eigenlijk geen nut heeft. JUS JUS promoot de consumptie van levend groente- en fruitsap. Daarom persen en bottelen wij doelbewust een echt rauw ongepasteuriseerd product, niet verhit en niet behandeld.

V: Zijn de sapjes echt vers bij levering?

Je sapjes zullen direct aan huis geleverd worden in een gekoelde box. Neem ze bij aankomst onmiddellijk uit de koelbox en plaats ze in de koelkast. Wij verzenden onze sapjes op de zelfde dag dat ze geperst zijn, zodat versheid en kwaliteit gegarandeerd zijn tot aan jouw deur.

V: Waar koopt JUS JUS haar ingrediënten?

A: Onze sapjes worden geperst op Helenalei 2 te Antwerpen : je bent welkom om te komen kijken naar de uitzonderlijke kwaliteit van de ingrediënten die wij verwerken, want we zijn er trots op ! Afhankelijk van het seizoen werken we nauw samen met lokale boeren voor onze groenten, kruiden en fruit, evenals landbouwers in Zuid-Europa en Zuid-Amerika. Onze leveranciers volgen strikte richtlijnen om het gebruik van chemische pesticiden, herbiciden en fungiciden te vermijden. GGO’s, bestraling, industriële solventen of chemische additieven worden in hun bedrijven niet gebruikt. Echter, door de seizoensgebondenheid en onvoorziene weersomstandigheden, is het af en toe niet mogelijk om bij onze vaste leveranciers af te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor spinazie, munt en peterselie. Op dat moment zijn we tijdelijk genoodzaakt om af te nemen van meer gangbare leveranciers die deze richtlijnen niet volgen. We houden jullie op de hoogte als een tekort aan bepaalde ingrediënten of de seizoensgebondenheid van bepaalde ingrediënten ons noodzaakt om van een recept af te wijken of meer gangbare leveranciers aan te spreken voor een aanvulling van onze niet chemisch behandelde ingrediënten.

V: Waarom is koud geperst sap duurder?

Alle sap wordt niet op dezelfde manier gemaakt. Voor het gemiddelde JUS JUS-sapje van 50 cl verwerken wij 1,5 kg fruit, groenten en verse kruiden. Bovendien streven wij naar het gebruik van enkel ingrediënten die afkomstig zijn van – bij voorkeur lokale - landbouw die vrij is van herbiciden, pesticiden en fungiciden. Tot slot vereist het koud persen een grotere inzet dan het klassieke centrifugale procedé. Het is een traag verwerkingsproces dat meer arbeidsintensief is. Als je rekening houdt met de zeer handmatige bereiding en de 9 kg groenten, fruit en kruiden die je tijdens een gemiddelde JUS JUS-kuurdag verbruikt, dan valt de prijs voor onze klant - die gespaard blijft van inkopen, voorbereiding, perswerk en afwas - voor een perfect geperst en volwaardig levend sap zeer goed mee.

V: Vriezen jullie het sap in ? Gebruik je bevroren ingrediënten?

De voedingswaarde van bevroren sappen is vrij laag. Sap moet rauw zijn om zijn levenskracht en energetische waarde te behouden. WIJ VRIEZEN ONS SAP NOOIT IN. Wij produceren elke dag en de hele dag lang vers en energetisch sap!

V: Waar is jullie sap-atelier gevestigd?

Wij produceren onze sappen en notenmelken op artisanale wijze in ons keukenatelier in Antwerpen in België met heel veel liefde en toewijding.

V: Zijn de JUS JUS-sapjes kosher?

A: Onze sappen worden volgens de Kosher normen gemaakt en wij hebben op het ogenblik een aanvraag lopen om een Kosher-label op onze sapjes te kunnen plaatsen.

V: Waarom is de Pineapple Mojito roze of bruin?

A: De verkleuring is volledig normaal. Het zijn de hoge polyphenol- en antioxidantwaarden die het sap vaak roze of bruin maken. Dit is een natuurlijk proces en het is veilig om het sap te drinken.

V: Waarom heeft mijn sapje een ander uitzicht dan de vorige keer?

A: Onze sapjes worden artisanaal gemaakt, waardoor de volgende variaties in uitzicht kunnen voorkomen:

Het sap schift of vertoont bezinksel: enkel toevoegingen kunnen dit natuurlijk proces tegengaan. Maar JUS JUS gebruikt principieel geen toevoegingen. De sapjes moeten voor gebruik gewoon eventjes geschud worden: dat is alles!

Witte spikkeltjes in het sap: maak je geen zorgen! Sapjes die gember bevatten kunnen witte spikkeltjes vertonen die geleidelijk naar de bodem van het flesje zinken.

Kleurvariatie: De Pineapple Mojito of andere sapjes met peer en/of appel kunnen variëren in kleur van goud tot geel-groen over roze tot bruin. Omdat JUS JUS op zoek gaat naar de meest verse ingrediënten gedurende het hele jaar, is het mogelijk dat het sap, door een verschil in variëteit en volgens het seizoen, telkens een andere kleur heeft.

V: Verandert het aanbod van sappen met de seizoenen?

Alle natuurlijke ingrediënten zijn onderhevig aan de seizoenswisseling : bepaalde groenten en fruitsoorten zijn slechts tijdens een beperkte periode van het jaar beschikbaar. Wij zullen onze klanten verwittigen indien bepaalde ingrediënten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

V: Kunnen mijn kinderen JUS JUS drinken?

Natuurlijk! We hebben de smaakprofielen zo ontworpen dat ook kinderen gek zijn op de sapjes. Als u twijfelt of rauw ongepasteuriseerd sap goed is voor de specifieke ontwikkeling van uw kind, raadpleeg dan best uw medische raadgever. Onze volledige detoxkuren zijn echter niet ontwikkeld voor kinderen!

V: Waarom gebruiken jullie geen glazen flessen? Hoe nemen jullie je verantwoordelijkheid tegenover het milieu?

A: Op dit ogenblik is plastic een ecologisch betere keuze dan glas. Wij gebruiken flesjes gemaakt uit rPET1 die gemaakt zijn van reeds gerecycleerd materiaal, omwille van de volgende reden:

1. Voor het recycleren van PET is substantieel minder energie nodig dan voor de recyclage van glas.

2. Uit rPET1 kunnen geen schadelijke stoffen in voeding vrijkomen.

3. rPET1is een veel lichter materiaal dan ander materiaal gebruikt voor flessen, waardoor minder brandstof nodig is om het te vervaardigen.

4. rPET1 is meer ruimte- en energie-efficiënt voor het verpakken en vervoeren van onze sapjes. Dit komt doordat een gelijkaardige glazen fles tot 9 keer meer weegt dan onze rPET1-flesjes.

5. Al onze verpakkingsmaterialen (koelzakken, kartonnen dozen en containers) zijn zo ecologisch verantwoord mogelijk als een gekoelde verpakking toelaat, en kunnen worden gerecycleerd en/of gesorteerd.

**Een belangrijke opmerking: JUS JUS heeft niet de intentie te genezen, te voorkomen, diagnoses te stellen of te behandelen. Onze sapjes zijn rauw en niet gepasteuriseerd en kunnen daardoor bacteriën bevatten waarvoor kinderen, ouderen en personen met een verzwakt immuunsysteem gevoeliger zijn en die bij hen tot ziekte zouden kunnen leiden.**

What does Cold-Pressed Juice mean?

Cold Pressing is the process of extracting nutrient rich juice from fresh produce by using high pressure exerted through a Hydraulic Press. At JUS JUS, all of our fresh produce drinks are produced using the highest quality juice pressing machines that exist. This hydraulic cold-pressed method of juice extraction provides a minimum mixing of air with the juices which results in very slow oxidation or decomposition. The tremendous pressure exerted by our hydraulic press exerted by our press gently and completely extracts the natural fruit sugars, vitamins, trace minerals, enzymes, and other vital elements. Cold-pressed juice is the only method of juicing that enables juice to be bottled (without preservatives) and still maintain a 72-hour shelf life with little loss of taste, nutrients, or color.

How does JUS JUS differ from the juice I typically buy at the supermarket, at other juice bars or at home?

Juices sold at supermarkets (conventional juice) are all treated to maintain a longer shelf life. This is accomplished by adding unhealthy preservatives and pasteurizing. JUS JUS is 100% unadulterated - raw and unpasteurized, without additives, preservatives or pesticides. The juices you make at home or buy at common juice bars are all made in centrifugal juicers or rotary juicers. A significantly faster processing method, but overall less efficient. As the blade inside a centrifugal juicer spins at a high speed, it generates a lot of heat. The heat oxidizes and separates nutrients naturally found in the whole fruits and vegetables, rendering those nutrients that make it into the juice less pure. Juice made at home or consumed at a common juice bar must be consumed immediately.

What is pasteurization and why isn't JUS JUS pasteurized?

Pasteurized juice is heated to a high temperature before it is sold. About 99% of all juices sold in the European Union are pasteurized, namely because it prolongs the shelf life of juice and is more cost-effective than not pasteurizing. Unfortunately, pasteurization kills the vital raw vitamins, minerals and enzymes, rendering most juice nutritionally deficient and pointless. JUS JUS promotes the consumption of living, fruit and vegetable juice, and therefore we mindfully press, bottle and sell a truly raw and unpasteurized product - unheated and untreated.

Are the juices definitely fresh upon delivery?

Your juices will be delivered straight to your doorstep in a recyclable cooler with ice packs. Just take them out of the cooler and out them straight into your fridge. We produce every juice to order each morning, ensuring freshness and quality.

Where do you source your produce?

Our juicing facility at the Verschansingstraat 46 Antwerpen is open for all of you to see and witness the high quality of the produce that goes in your juice and we are proud to show it! We work closely with local farmers for all our greens and vegetables and depending on the season, we source our fruits from South America and Southern Europe. Our farmers and suppliers follow strict governmental guidelines when it comes to avoiding synthetic pesticides and chemical fertilizers. No GMOs, irradiation, industrial solvents or chemical additives are used in their practice. However, it is likely that due to extreme weather conditions, certain produce can be very hard to source from them; for example, spinach, mint and parsley is hard for our farmers to grow under extreme climate and in those occasions, it will be necessary to source them from other mainstream suppliers. We will keep you informed when shortage of produce or seasonability might force us to change a recipe or look for other suppliers and farmers.

Why is juice so expensive?

Not all juice is created equal. The average Jus Jus drink takes more than 1.5 kilos of fruits and vegetables to make. As mentioned above, our produce is all sourced from local and international farmers that follow strict, regulated guidelines. No GMOs, pesticides, additives or irradiation is used to grow them, so you are consuming the best quality fruit and greens in each bottle of Jus Jus! Additionally, the process of cold-pressing and juicing requires more involvement. When you consider what you're consuming everyday during a JUS JUS CLEANSE, approximately 9 kilos of freshly pressed fruits and vegetables, and the process involved, it's actually quite inexpensive! No mess, no prep, no fuss.

Do you freeze your juice? Do you use frozen produce?

The energetic levels of a frozen juice are quite low and depressed. Juice must be raw to maintain its life force and energy. WE DO NOT FREEZE OUR JUICE EVER. We produce fresh and vibrant juice every day, all day long!

Where is your production facility?

We hand craft our juices and milks fresh in our kitchen facilities in Antwerp, Belgium with a lot of love and attention.

Why is the Pineapple Mojito juice pink or brown?

Discoloration is completely normal. Sometimes the high level of polyphenols and antioxidants may turn it pink or brown. This is totally natural and the juice is safe to drink.

Why does this juice look different from when I last purchased it?

Our juices are handcrafted, so at times variations may occur, such as: Settling or Separation: JUS JUS has no additives, and only additives can prevent the natural settling process. Before drinking, be sure to give your juice a good shake! That's all! White Specs: Juices that contain ginger may have white specks in the bottom of the juice bottle. Not to worry! These white specks are ginger sediment, which naturally settle to the bottom of the bottle.

Color Variation: The Pineapple Mojito or other of our juices mixed with pears and/or apples may vary in color, from gold to yellow-green to pink to brown. Because JUS JUS uses the freshest ingredients available to us at all times of the year, the juice can vary in color each time you purchase it.

Do the juice offerings change with the seasons?

All produce is affected by weather fluctuation so certain fruits and vegetables are only available during different times of the year. We will always announce and notify our clients when certain produce will not be available.

Can my kids drink JUS JUS?

Of course! We've designed the taste profiles so that kids love the juices too. Ask your health care professional if our fresh, unpasteurized drinks are right for their developing bodies and minds. Keep in mind that children should not be doing our cleanse programs.

Why don't you use glass bottles? How are you environmentally responsible?

At this time, plastic is actually a more environmentally sound choice than glass. We use recyclable rPET1 bottles, made from recycled plastic material for the following reasons:

1. Plastic uses considerably less energy than glass to be recycled.

2. rPET1 doesn't leach, and is generally the safest single-use plastic bottle choice.

3. It is dramatically lighter than other bottle options, which means less fuel is used to create and deliver each bottle.

4. Plastic is more space and energy efficient way to package our juice. A single plastic bottle uses fewer resources to create, fill, ship, and distribute than a single glass bottle. This is because glass bottles weigh up to nine times more than plastic bottles.

5. All our packaging (cooler bags, cardboard boxes, containers) is the most environmentally sound and of course can be recycled too.